#2149 - Academic director (IT)

COMPANY
Company Name       Tiro's client
Industry       IT Education Center
Description       IT Education Center
JOB INFORMATION
Job Title       Academic director (IT)
Salary       45 - 50 triệu VND
Career Level       Manager
Job Description       1. Hoạch định Chiến lược, Kế hoạch Đào tạo
- Nghiên cứu thị trường giáo dục, nhu cầu nguồn nhân lực/năng lực và xu hướng cộng nghệ.
- Xây dựng định hướng và chiến lược Đào tạo
- Lập kế hoạch hoạt động phòng Đào tạo
- Theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch Phòng đào tạo & đề xuất điều chỉnh
- Định hướng hệ thống quy chế quy định, chính sách liên quan đến Đào tạo
- Thiết lập quan hệ các đối tác chiến lược: Doanh nghiệp, tổ chức đào tạo, đơn vị nghiên cứu, cộng đồng startup.
2. Nghiên cứu, Cập nhât và Quản lý Chương trình Đào tạo
- Cập nhật thông tin mới về thị trường giáo dục, nhu cầu nguồn nhân lực, nhu cầu năng lực và xu hướng công nghệ của các ngành.
- Xây dựng và cập nhật hệ thống khung năng lực (Competency Framework) đào tạo của công ty .
- Nghiên cứu và Cập nhât chương trình đào tạo (Curriculum), đề cương (Syllabus), giáo án, tài liệu giảng dạy và công cụ hỗ trợ giảng dạy.
- Tổ chức hệ thống quản lý học liệu đào tạo và thực hiện lưu trữ
3. Phát triển và Đào tạo Đội ngũ
- Tìm kiếm và phát triển đội ngũ quản lý, giảng viên, học vụ, công tác sinh viên phù hợp với sản phẩm đào tạo và môi trường giáo dục tại công ty .
- Đào tạo định hướng đội ngũ quản lý, giảng viên, học vụ, công tác sinh viên về triết lý giáo dục, mô hình, phương pháp giáo dục, đào tạo của công ty
4. Tổ chức Hoạt động Đào tạo và Quản lý Chất lượng Đào tạo
- Phối hợp cùng các bộ phận khác để lên kế hoạch mở lớp, xây dựng thời khóa biểu cho học viên và giảng viên, đảm bảo các lớp học được vận hành tốt trong suốt quá trình hoạt động.
- Định hướng, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đào tạo
- Đảm bảo chất lượng đào tạo ngành và chất lượng đầu ra của học viên.
- Tiếp cận và mời các giảng viên, chuyên gia, diễn giả trong lĩnh vực công ty đào tạo tham dự các hoạt động khai giảng, hội thảo, phong trào của công ty.
5. Tổ chức hoạt động Studio ( Trung tâm nghiên cứu)
- Liên hệ, hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, cộng đồng để lấy các dự án về triển khai trong Studio
- Tìm kiếm và phát triển đội ngũ mentors phù hợp với sản phẩm đào tạo và môi trường giáo dục tại công ty.
6. Các công việc khác
- Kết nối doanh nghiệp nhằm đưa sinh viên tham quan, kiến tập, thực tập
Function       Academic Director
Working Location       HoChiMinh
PERSON REQUIREMENT

1. Học vấn:
• Tốt nghiệp trình độ trên Đại học ( Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ) các ngành ngành Sư phạm, Công Nghệ Thông Tin, Thiết kế.
2. Kinh nghiệm:
• Ít nhất 4 năm kinh nghiệm ở cùng vị trí tuyển dụng
3. Kiến thức & kỹ năng
- Có kiên thức chuyên sâu về Đào tạo
- Có kiến thức về mô hình, quy trình đào tạo tiếp cận năng lực
- Kỹ năng sư phạm, truyền đạt kiến thức
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục đối tác, doanh nghiệp
- Khả năng nghiên cứu, nâng cao kiến thức chuyên môn
4. Năng lực quản lý
- Khả năng lập kế hoạch, phân công việc hiệu quả
- Quản lý nhân sự, tạo động lực
- Đánh giá hiệu quả công việc
- Đào tạo và huấn luyện đội ngũ

CONTACT INFORMATION

Ms. Chau
Mobile: 078 731 3626
Email: chautruong@tiro.com.vn

Apply » Add to saved jobs »
Share this