#2157 - Chief Operations Officer (COO)

COMPANY
Company Name       Tiro's client
Industry       Education (IT industry)
Description       Education (IT industry)
JOB INFORMATION
Job Title       Chief Operations Officer (COO)
Salary       80-100 triệu VND
Career Level       C level
Job Description       1. Thực hiện các chiến lược, kế hoạch và thủ tục kinh doanh do CEO đề xuất.
2. Xây dựng hệ thống quy trình làm việc.
2. Phối hợp/Giám sát với các phòng ban để hoàn thành quy trình.
3. Thúc đẩy sự liên kết của nhân viên với các mục tiêu của công ty. Dẫn dắt nhân viên để khuyến khích hiệu suất và cống hiến tối đa.
4. Đảm bảo chất lượng công việc của các phòng ban trong công ty và đánh giá tình hình hoạt động của các phòng ban.
5. Viết và gửi báo cáo cho CEO theo yêu cầu
6. Các công việc khác theo chỉ đạo từ CEO.
Function       Operation
Working Location       HoChiMinh
PERSON REQUIREMENT

1. Yêu cầu Nam/Nữ độ tuổi từ 35 tuổi trở lên.
2. Có KN 5 năm trở lên ở vị trí như trên và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý ở Tổ chức Giáo dục
+ Đã có kinh nghiệm Quản lý giáo dục trên mức THPT
+ Đã có kinh nghiệm quản lý chuỗi tối thiểu từ 2 chi nhánh trở lên
+ Nếu Giáo dục Anh Ngữ : Yêu cầu đối tượng là từ THPT trở lên và là TT Anh ngữ lớn có nhiều chi nhánh)
3. Trình độ học vấn: Đại học trở lên
4. Có kiến thức IT về lập trình và thiết kế là một lợi thế.
5. Có kỹ năng quản lý, lập kế hoạch.
6. Kỹ năng giao tiếp; giải quyết vấn đề; hoạch định; điều phối nguồn lực; truyền cảm hứng; động viên nhân viên của mình.

CONTACT INFORMATION

Ms. Chau
Mobile: 078 731 3626
Email: chautruong@tiro.com.vn

Apply » Add to saved jobs »
Share this