#2161 - Trưởng Ban Đào tạo Digital Marketing

COMPANY
Company Name       Tiro's client
Industry       Education
Description       Trung tâm đào tạo Digital Marketing
JOB INFORMATION
Job Title       Trưởng Ban Đào tạo Digital Marketing
Salary       35 - 40 triệu
Career Level       Trưởng Ban
Job Description       1. Nghiên cứu, Cập nhật và Quản lý Chương trình Đào tạo
- Tổ chức, thực hiện xây dựng và cập nhật hệ thống khung năng lực, chuẩn đầu ra (Competency Framework) đào tạo khối ngành được phân công.
- Tổ chức, thực hiện nghiên cứu và cập nhật chương trình đào tạo (Curriculum), bộ học liệu (Syllabus, Slides, Labs, Quizzes, Assignments, Projects), tài liệu và công cụ hỗ trợ giảng dạy.
- Tổ chức hệ thống quản lý học liệu đào tạo và thực hiện lưu trữ.
- Tham gia nghiên cứu và thực hiện các dự án được phân công tại Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển.
2. Phát triển và Đào tạo Đội ngũ chuyên gia/giảng viên
- Tìm kiếm và phát triển đội ngũ chuyên gia/giảng viên phù hợp với sản phẩm đào tạo và môi trường giáo dục tại tr phục vụ phát triển chương trình đào tạo.
- Hướng dẫn phòng đào tạo/bộ môn/giảng viên các cơ sở về chương trình đào tạo, cách sử dụng học liệu theo đúng quy định/quy trình của trung tâm.
3. Các công việc khác.
- Tham gia giảng dạy các lớp học nhằm phục vụ phát triển chương trình đào tạo (theo quy định hạn mức giờ giảng hiện hành).
- Hỗ trợ, tư vấn và phối hợp với các Bộ phận khác trong công tác tổ chức các hoạt động Online/Offline những vấn đề liên quan đến đào tạo.
- Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý cấp trên.
Function       Quản lý đào tạo, học vụ
Working Location       HoChiMinh
PERSON REQUIREMENT

1. Học vấn:
● Tốt nghiệp tối thiểu trình độ Đại học các chuyên ngành Marketing
● Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
2. Kinh nghiệm:
● Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm cùng vị trí. Kinh nghiệm chuyên ngành Digital Marketing tối thiểu 5 năm trở lên.
● Ưu tiên đạt các chứng chỉ chuyên ngành Marketing
3. Kiến thức & kỹ năng:
● Có kiến thức chuyên sâu về Digital Marketing
● Có kiến thức chuyên sâu về Đào tạo và huấn luyện.
● Kỹ năng sư phạm, truyền đạt kiến thức.
● Kỹ năng phân tích, thiết kế chương trình đào tạo và bài giảng.
● Kỹ năng giải quyết vấn đề.
● Kỹ năng quản lý nhân sự, tạo động lực.
● Khả năng nghiên cứu, nâng cao kiến thức chuyên môn.
● Khả năng lập kế hoạch, phân công công việc hiệu quả.
● Khả năng đánh giá hiệu quả công việc.
● Chính trực; Trách nhiệm; Kiên định; Cầu thị.

CONTACT INFORMATION

Ms. Châu
Mobile: 078 731 3626
Email: chautruong@tiro.com.vn

Apply » Add to saved jobs »
Share this