#2215 - GĐ chi nhánh (Đà Nẵng)

COMPANY
Company Name       Tiro's client
Industry       Education
Description       Trường đào tạo chuyên ngành IT & thiết kế như: thiết kế đồ họa, trí tuệ nhân tạo AI, lập trình...
JOB INFORMATION
Job Title       GĐ chi nhánh (Đà Nẵng)
Salary       40 - 50 triệu
Career Level       Director
Job Description       - Lập và phát triển kế hoạch kinh doanh của chi nhánh – phù hợp với các mục tiêu ngắn và dài hạn của công ty, đảm bảo những chỉ tiêu kinh doanh do Ban Giám Đốc đề ra.
- Biến những định hướng chung của Ban Giám Đốc thành những hành động cụ thể của chi nhánh, cùng với những mốc thời gian và chỉ tiêu cụ thể.
- Lập kế hoạch và dự báo ngân sách của chi nhánh.
- Kiểm soát và điều tiết dòng tiền của toàn chi nhánh để tối ưu hóa hiệu quả của công ty.
- Báo cáo và phân tích kịp thời và chính xác về các chỉ số hoạt động kinh doanh của chi nhánh cho Ban Giám Đốc.
- Phân bố các chỉ tiêu kinh doanh cho từng bộ phận một cách hợp lý, khả thi. Thường xuyên phân tích, đánh giá xu thế của các chỉ số kinh doanh để đề xuất giải pháp cải thiện.
- Tạo dựng và duy trì mối quan hệ với các bên nhằm xây dựng hệ sinh thái giữa trường và doanh nghiệp.
- Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và đề xuất phương án cạnh tranh lành mạnh.
Function       Director
Working Location       Da Nang
PERSON REQUIREMENT

● Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tuyển dụng các ngành nghề: Giáo dục, Kinh doanh, thương mại…
● Có khả năng lập và triển khai kế hoạch kinh doanh
● Đọc, hiểu và phân tích được báo cáo tài chính
● Khả năng lãnh đạo, quản lý con người
● Khả năng thuyết trình trước đám đông
● Khả năng tiếng Anh thành thạo

CONTACT INFORMATION

Ms. Châu
HP: 078 731 3626
Email: chautruong@tiro.com.vn

Apply » Add to saved jobs »
Share this