#2258 - Training & Development Assistant Manager

COMPANY
Company Name       Tiro's client
Industry       F&B
Description       Confidential
JOB INFORMATION
Job Title       Training & Development Assistant Manager
Salary       Negotiate
Career Level       Supervisor
Job Description       - Xây dựng kế hoạch đào tạo cho khối văn phòng chính (MO), nhà máy (COMMI), OPS.
- Đảm bảo kế hoạch đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên, quản lý diễn ra đầy đủ, đúng tiến độ
- Theo dõi và đánh giá năng lực của nhân viên
- Cập nhật chương trình mới, nội dung huấn luyện mới theo từng giai đoạn phù hợp với nhu cầu của học viên
- Xây dựng và phát triển đội ngũ quản lý/lãnh đạo (Talent Pool)
- Thu hút và giữ chân nhân tài thông qua lộ trình nghề nghiệp và huấn luyện cho nhân viên
- Đào tạo, giám sát và quản lý đội ngũ nhân viên
Function       HR
Working Location       HoChiMinh
PERSON REQUIREMENT

- Đã có kinh nghiệm làm đào tạo ít nhất 4 năm, trong đó có 1-2 năm làm đào tạo cho mảng Back Office các kỹ năng mềm
- Có kinh nghiệm Leadership
- Thực hiện TnA và soạn thảo bài giảng, đứng lớp
- High English proficiency
- Công việc sẽ phụ trách chính cho mảng đào tạo khối văn phòng
- Làm việc trực tiếp với HR Corp về các chương trình đào tạo để đem về VN thực hiện
- Có kinh nghiệm lựa chọn các đơn vị cung cấp đào tạo bên ngoài và đề xuất các khóa học chất lượng cao
Có kinh nghiệm và khả năng đánh giá, tư vấn và tìm đơn vị cung cấp đào tạo về chuyên môn cho nhiều phòng ban khác nhau

CONTACT INFORMATION

Ms. Hoang Nguyen

Apply » Add to saved jobs »
Share this