#2273 - Nhân viên Performance Marketing (HCM)

COMPANY
Company Name       Tiro's client
Industry       Education
Description       Education industry
JOB INFORMATION
Job Title       Nhân viên Performance Marketing (HCM)
Salary       12 - 14 mil VND
Career Level       Staff
Job Description       1. Thực thi Các chiến dịch Campaign, Maketing của trường.
• Thiết lập các chiến dịch digital bao gồm Google Ads, Facebook/Instagram, Tiktok, Youtube, Email, Sms...
• Lên kế hoạch ngân sách, thiết lập và tối ưu hóa các chiến dịch Digital Marketing và thúc đẩy doanh thu từ kênh Digital (Gồm cả Paid và Organic).
• Đo lường, tối ưu hóa và báo cáo performance của tất cả các chiến dịch và đánh giá dựa trên các mục tiêu (CPL,CIR, CPO, CR, CP Mes…)
• Thực hiện nghiên cứu từ khóa để tạo mức độ ưu tiên và thu hút đối tượng mục tiêu.
• Thúc đẩy doanh thu, đạt được ROI mục tiêu và duy trì các xu hướng KPI tích cực trong từng CP

2. Reporting and optimization
• Xác định trend tối ưu hóa chi tiêu và hiệu suất dựa trên thông tin chi tiết
• Xác định và báo cáo tiến độ hàng ngày/hàng tuần; tiến độ của các chiến dịch và dự báo doanh thu và ngân sách đối với các chỉ số hiệu suất mục tiêu hàng tháng/hàng quý/ hàng năm.
• Theo dõi và phân tích dữ liệu chiến dịch để đạt được mục tiêu kinh doanh

3 Các task khác theo được phân theo chỉ đạo từ Line Manager

4. Nghiên cứu, đề ra và thực thi các chiến lược PR cho thương hiệu của công ty.
• Xây dựng nội dung truyền thông đúng định hướng (Quảng cáo, PR, Thương hiệu…), đảm bảo tính chính xác, kịp thời.
• Phụ trách và duy trì mối quan hệ với các cơ quan truyền thông, báo chí.
• Quản lý, vận hành website, các kênh Facebook, Zalo, Youtube, Insta, Tiktok…
• Theo dõi các hoạt động truyền thông đối ngoại/đối nội đang thực hiện và trình báo cáo lên cấp trên sau chương trình.


Function       Marketing
Working Location       HoChiMinh
PERSON REQUIREMENT

Đại Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành liên quan đến chuyên môn quản lý.
- Làm trong ngành giáo dục là lợi thế.
- Kỹ năng phân tích, dựa trên dữ liệu và ra quyết định.
- Khả năng quản lý dự án, điều phối nhân sự, xây dựng năng lực đội ngũ là một lợi thế.
- Chuyên môn sâu về Google Adword, Facebook Ads, Ecom Ads là một điểm cộng lớn.
- Tư duy và cách tiếp cận thương mại.

- Linh hoạt
- Trung thực
- Giao tiếp tốt
- Hòa đồng
- Cởi mở
- Nhiệt thành
- Khả năng đa nhiệm và chịu áp lực cao.

CONTACT INFORMATION

Ms. Nhi
Phone:
Email: vannhinguyen@tiro.com.vn

Apply » Add to saved jobs »
Share this