#2280 - HR - Admin Manager

COMPANY
Company Name       Tiro's client
Industry       Education
Description       Confidential
JOB INFORMATION
Job Title       HR - Admin Manager
Salary       Negotiate
Career Level       Manager
Job Description       1. Hành chính
2. Công tác thi đua, khen thưởng
3. Công tác pháp chế
4. Công tác quản lý nhân sự
5. Công tác tổ chức, kế hoạch, sự kiện
6. Công tác Quy hoạch, phát triển cơ sở vật chất
7. Quản lý tài sản
8. Khai thác cơ sở vật chất
9. Quản lý công nghệ thông tin
Function       HR
Working Location       HoChiMinh
PERSON REQUIREMENT

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành liên quan đến chuyên môn quản lý.
- Hiểu biết về công tác tổ chức, quản lý nhân sự, hành chính, pháp chế.
- Hiểu biết về lĩnh vực quản trị cơ sở vật chất.
- Có kinh nghiệm về quản lý và điều hành.
- Có kinh nghiệm về quản lý và điều hành từ 03 năm trở lên.
- Có kinh nghiệm làm việc nhóm
- Có kỹ năng quản lý điều hành và kỹ năng lãnh đạo.
- Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm sử dụng trong lĩnh vực chuyên môn.
- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.
- Có kỹ năng tự đánh giá năng lực bản thân và đánh giá kết quả công tác của Nhân viên trong Đơn vị.
- Có khả năng diễn giải tốt, lôi cuốn, dễ hiểu, rõ ràng. Có phương pháp truyền đạt ý tưởng logic.
Phẩm chất cá nhân • Có hành vi đạo đức tốt, hợp tác, giúp đỡ đồng nghiệp.
- Trung thực, siêng năng, sáng tạo, và có lòng yêu nghề, tận tụy trong công việc.
- Có khả năng chịu được áp lực công việc và khả năng lãnh đạo. Có khả năng học hỏi cao.

CONTACT INFORMATION

Ms. Hoang Nguyen - 0939577186

Apply » Add to saved jobs »
Share this