#1434 - PR & Marketing Manager

COMPANY
Company Name       TIRO's Client
Industry       Education - Training
Description       Our client is famous company leading education
JOB INFORMATION
Job Title       PR & Marketing Manager
Salary       Competitive
Career Level       Manager
Job Description       I. Trách nhiệm chính (KPI):
- Quản lý hiệu quả các hoạt động truyền thông và tiếp thị nhằm nâng cao nhận biết thương thiệu theo định hướng điều hành
- Quản lý hiệu quả các hoạt động hỗ trợ công tác tuyển sinh, đảm bảo mục tiêu về nguồn danh sách khách hàng
- Quản lý và điều phối hiệu quả các hoạt động của nhân viên thuộc nhóm Marketing

II. Chi tiết công việc:
1. Xây dựng thương hiệu
- Lập kế hoạch, đề xuất, triển khai và đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch truyền thông và tiếp thị theo từng mục tiêu/giai đoạn quảng bá sản phẩm theo định hướng.
- Chịu trách nhiệm và phối hợp với Bộ phận Tổ chức sự kiện để thực hiện và kiểm soát về mặt hình ảnh trên các ấn phẩm/ hoạt động do Phòng Tổ chức sự kiện thực hiện.
- Hỗ trợ quản lý lập kế hoạch và điều phối triển khai các dự án chương trình giáo dục mới của nhà trường.
- Thiết lập, duy trì và tăng cường mối quan hệ với các cơ quan truyền thông, các đối tác có liên quan trong công tác truyền thông và xây dựng thương hiệu.
2. Hoạt động hỗ trợ tuyển sinh
- Phối hợp với bộ phận tuyển sinh các cơ sở hỗ trợ thực hiện các hoạt động tăng cường lòng trung thành của khách hàng.
- Đề xuất và phối hợp với phòng ban liên quan để hỗ trợ triển khai các công tác tăng danh sách khách hàng tiềm năng.
- Hỗ trợ quản lý các hoạt động hỗ trợ tuyển sinh khác.
3. Quản lý nhân sự và hoạt động của nhóm PR-Marketing:
- Quản lý hoạt động của nhân viên bao gồm hướng dẫn và huấn luyện nhân viên
- Quản lý hiệu quả ngân sách hoạt động của phòng
- Theo dõi, đánh giá, báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của phòng
- Chịu trách nhiệm các công tác nghiên cứu thị trường, xu hướng khách hàng và đối thủ cạnh tranh
- Đảm nhận các chức năng công việc khác khi được phân công.
4. Quyền hạn:
- Tuyển dụng nhân viên phù hợp theo định hướng hoạt động của phòng.
- Chủ động điều phối hoạt động của phòng, phối hợp với các phòng ban có liên quan để hoàn thành công việc
- Chủ động đề xuất xây dựng quy trình, chương trình…để hỗ trợ công tác tuyển sinh, xây dựng thương hiệu theo định hướng.
Function       Sales & Marketing
Working Location       HoChiMinh
PERSON REQUIREMENT

- Đại học Marketing hoặc những ngành liên quan
- Ít nhất 4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Kinh nghiệm trong ngành giáo dục hoặc dịch vụ
- Tiếng Anh lưu loát

CONTACT INFORMATION

Senior Consultant
Ocean Nguyen
Email: oanhnguyen@tiro.com.vn
Office Phone: +84 3939 0388 Ext: 107
Cell Phone: 0918004139 / 0902822968

Apply » Add to saved jobs »
Share this