#1817 - Manufacturing Engineer

COMPANY
Company Name       A Tiro's Client
Industry       Manufacturing
Description       An international company in plastic manufacturing
JOB INFORMATION
Job Title       Manufacturing Engineer
Salary       Competitive
Career Level       Engineer
Job Description       - Áp dụng qui trình, thủ tục (Hệ thống ISO 9001 & 14001 ).
- Kiểm tra nội bộ, kiểm tra giám sát, Chứng nhận, kiểm tra khách hàng.
- Mục tiêu Chất lượng và môi trường.
- Xem xét việc quản lí.
- Kĩ năng giải quyết các khiếu nại khách hàng.
- Kiểm tra FA và Tài liệu liên quan cho các dự án mới.
- Xem và hiểu bản vẽ.
- Tiêu chuẩn liệu, Tiêu chuẩn, Chủng loại, ESD, RoHS màu sắc & Etc.
- Liệu và phụ kiện theo BOM.
- Hiểu biết về yêu cầu ROHS, REACH và theo dõi về tài liệu nguyên liệu.
- Hỗ trợ xây dựng tài liệu đào tạo.
- Phương pháp sử dụng thiết bị đo.
Function       QA/QC
Working Location       Dong Nai
PERSON REQUIREMENT

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 - 3 năm.
- Có kinh nghiệm làm việc về hệ thống (ISO9001, ISO14001).
- Anh văn lưu loát (nghe, nói, đọc, viết).

CONTACT INFORMATION

Vinh Truong
Email: vinhtruong@tiro.com.vn
Cell Phone: 0383757794

Apply » Add to saved jobs »
Share this