#1971 - Giám Đốc Kinh Doanh - Real Estates & Condotel industry

COMPANY
Company Name       Tiro's Client
Industry       Kinh doanh Condotel, bán phòng & bán kỳ nghỉ, nhượng quyền thương mại
Description       A Vietnam investor in Real Estates and Condotel project
JOB INFORMATION
Job Title       Giám Đốc Kinh Doanh - Real Estates & Condotel industry
Salary       Negotiable
Career Level       Director
Job Description       - Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh tổng thể, chi tiết và phương hướng triển khai chi tiết của dự án/ từng sản phẩm cụ thể theo tháng/ quý/ năm đã được duyệt bởi Ban TGĐ.
- Phối hợp các phòng ban xây dựng chiến lược MKT – Truyền thông tổng thể sao cho đạt hiệu quả, đáp ứng mục tiêu và phù hợp với từng giai đoạn
- Điều hành hoạt động kinh doanh và phát triển, quản lý hệ thống bán hàng (Đại lý, Sàn giao dịch BĐS, bộ phận CSKH)/ bán phòng & bán kỳ nghỉ đạt hiệu quả kinh doanh đề ra theo từng giai đoạn.
- Định hướng chiến lược. lên kế hoạch cụ thể và đưa ra sản phẩm cho khối đế bán cổ phần nhượng quyền thương mại
- Quản lý, thúc đẩy tiến độ bán hàng của các đại lý/ đối tác (Triển khai và hỗ trợ đại lý sử dụng công cụ bán hàng, hợp đồng ....)
- Triển khai và thúc đẩy phối hợp các phòng bán liên tục tổ chức các buổi training sale, push sale, event bán hàng.
- Có kế hoạch và thực hiện các buổi bán hàng tại trụ sở VP ở Diamond Plaza, kế hoạch và thực hiện các tour cho sale dẫn khách và tham quan dự án tại Nha Trang
- Nắm bắt chính xác thông tin thị trường BĐS/ bán phòng & bán kỳ nghỉ (giá cả, chính sách), tình hình giao dịch của các dự án lân cận trên thị trường xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty
- Nhanh nhẹn trong các chiến lược bán hàng, phù hợp các đối tượng cụ thể cho từng nhóm hàng
- Đánh giá hiệu quả công việc, tuân thủ nội quy – QC – QĐ của công ty hàng tuần chuyển phòng hành chánh tổng hợp.
- Xây dựng các quy trình, quy định nghiệp vụ thuộc chức năng của Phòng; đánh giá hiệu quả các quy trình, quy định này trong thực tế để liên tục cải tiến, giúp nâng cao hoạt động của Công ty.
- Tuân thủ nội quy, quy định, quy chế, quy trình của công ty
- Tổ chức bộ máy nhân sự, phân công công việc trong Phòng để hoàn thành ngân sách tháng/ quý/ năm, kế hoạch công việc của phòng/ban đã được phê duyệt theo từng thời kỳ.
- Thực hiện các báo cáo nội bộ theo Quy định của Công ty và các báo cáo khác theo yêu cầu của Ban Tổng Giám Đốc
Function       Sales
Working Location       HoChiMinh
PERSON REQUIREMENT

- 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực kinh doanh kỳ nghỉ, BĐS nghỉ dưỡng hoặc tương đương
- Hoặc 8 - 10 năm kinh nghiệm ở vị trí Sales Manager trong cùng lĩnh vực

CONTACT INFORMATION

Ms. Chau
Email: chautruong@tiro.com.vn
Phone: 078 731 3626

Apply » Add to saved jobs »
Share this