#2044 - QA Engineer

COMPANY
Company Name       A Tiro's Client
Industry       Manufacturing
Description       An international company in the field of automatic machines design, erection.
JOB INFORMATION
Job Title       QA Engineer
Salary       Competitive
Career Level       Engineer
Job Description       • Được phân công vào dự án, lập kế hoạch kiểm soát chất lượng và biểu mẩu kiểm tra cho dự án. / Be assigned to project, create “Quality control plan” and checkslist for project.
• Nhận và thu thập tất cả các thông tin kỹ thuật từ dự án: DFM, BOM, bản vẽ, datasheet, hướng dẫn lắp ráp, yêu cầu từ khách hàng. / Collect & get all technical information: DFM, BOM, drawing, assembly SOP, customer’s requirement/specification.
• Thực hiện kiểm tra, ghi chép đầy đủ kết quả kiểm tra thử nghiệm vào phiếu kiểm tra, phiếu đánh giá chất lượng. / Inspect and record result to checksheet, form.
• Thống kê, phân tích & báo cáo chi tiết kết quả kiểm tra & thử nghiệm.
Summary, analysis & report for inspection & testing results.
• Viết hướng dẫn hướng dẫn cách kiểm tra, hướng dẫn sử dụng thiết bị. / Make work instruction (WI), guide how to use measuring equipment.
• Lập báo cáo Không phù hợp & đề xuất phương án xử lý gửi cho các bên liên quan. / Make non-conforming report, give solution & inform to relative department.
• Hệ thống hóa và theo dõi lỗi phát sinh trong quá trình kiểm tra và sản xuất. / Keep in-process inspection data & all non-conforming (issue) into the tracking file/log
• Cập nhật danh sách tài liệu và các hồ sơ nội bộ (phiếu ghi chép kết quả đo). / Update the list of documents and internal records (measurement result).
• Xem xét & cập nhật các yêu cầu đặc biệt trong bản vẽ nguyên vật liệu, cụm lắp ráp vào phiếu ghi chép kiểm tra. / Review/update the special requirements in the drawings of materials, assembly kit to checklist.
• Vận hành các thiết bị đo kiểm: đồng hồ vạn năng, máy phân tích logic điện, máy đo kiểm ESD… và các dụng cụ/thiết bị kiểm tra khác có liên quan. / Use measuring equipment: VOM, Oscilloscope, Multimeter, ESD meter …and other related inspection tool/equipment.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng nhóm/trưởng phòng kiểm tra chất lượng. / Other assignment as assign from QA Leader/Manager.
Function       QA/QC
Working Location       HoChiMinh
PERSON REQUIREMENT

1. Trình độ/ Education
• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện, Cơ điện tử / Bachelor of Engineering in Electrical, Mechatronic.
• Tiếng Anh 4 kỹ năng nghe nói đọc viết thành thạo / English 4 skills (speaking, listening, reading and writing)

2. Kinh nghiệm/ Experience
• Có kinh nghiệm tại vị trí kỹ sư sản xuất/quản lý chất lượng hệ thống điện, máy móc điện hoặc liên quan. / Experience at position of Production Engineer/ QA/QC for electrical system, machinery or relate field.
• Trên 01 năm kinh nghiệm làm việc tại nhà máy sản xuất, công ty đa quốc gia / Over 01 years of work experience at MNC Manufacturing.

3. Kiến thức & Kỹ năng/ Knowledge & Skills
• Kỹ năng (Skill)
- Giao tiếp tốt, khả năng giải quyết vấn đề và khả năng làm việc nhóm. / Good communication, problem solving & teamwork
- Đọc hiểu bản vẽ điện, và chức năng của linh kiện, kết nối điện. / Read & understand electrical drawing, component function, connection.
- Sử dụng thành thạo MS office, phần mềm thiết kế điện (AutoCAD Electrical, Orcad, Eagle…) / Ability to use MS office, electrical engineering/design software (AutoCAD Electrical, Orcad, Eagle)
- Thành thạo trong việc làm báo cáo, các bài thuyết trình. / Ability to make reports, presentations.

CONTACT INFORMATION

Vinh Truong
Email: vinhtruong@tiro.com.vn
Office Phone: 028 3939 0388
Cell Phone: 0383757794

Apply » Add to saved jobs »
Share this