#2100 - Procurement Manager

COMPANY
Company Name       A Tiro's Client
Industry       Manufacturing
Description       An international company in the field of Animal Feed
JOB INFORMATION
Job Title       Procurement Manager
Salary       Competitive
Career Level       Manager
Job Description        Lập kế hoạch mua đảm bảo nguyên liệu đáp ứng đủ cho nhu cầu sản xuất:
• Dựa vào kế hoạch phát triển và sản lượng nguyên liệu cần theo từng tháng, quý. Để ước tính nhu cầu nguyên liệu và thời điểm mua để có giá tối ưu và nguồn nguyên liệu chất lượng tốt nhất cho từng thời điểm.
 Quản lý, phát huy tốt chất lượng nguồn nguyên liệu đầu vào, nhà cung cấp tiềm năng và đảm bảo chi phí (giá mua) hiệu quả nhất.
• Theo dõi, dự đoán nguyên liệu từ thị trường trong nước và quốc tế nắm những thông tin cần thiết, phục vụ tốt cho việc ra quyết định mua hàng và nguồn dự phòng khi nguồn cung cấp chính có vấn đề nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.
 Quản lý, kiểm soát tồn kho luôn luôn ở mức an toàn và hợp lý
• Xem xét báo cáo tồn kho hằng ngày để biết được lượng nguyên liệu luôn ở mức an toàn phục vụ sản xuất.
 Quản lý, hướng dẫn nhân viên đảm bảo hoàn thành tốt công việc được giao, tạo mối quan hệ, hợp tác với tất cả các phòng ban công ty và nhân viên cấp dưới
• Đảm bảo nhân viên thích nghi môi trường, cường đội làm việc, luôn luôn tuân thủ nội quy công ty.
• Đánh giá đúng khả năng nhân viên, đào tạo nguồn nhân lực kế thừa, dự phòng cho bộ phận.
 Xây dựng tốt các mối quan hệ kinh doanh với các nhà cung cấp tiềm năng bên ngoài đồng thời tạo uy thế cho công ty trên thị trường
• Theo dõi các nhà cung cấp, đánh giá khả năng của họ để duy trì và dự phòng khi nhà cung cấp chính có vấn đề.
 Phân tích, dự báo xu hướng thị trường, tình hình nguyên liệu để tư vấn cho Ban Giám Đốc và đặt chiến lược thu mua hiệu quả cao nhất cho công ty.
Function       Purchasing
Working Location       Long An
PERSON REQUIREMENT

- Tốt nghiệp Cử nhân hoặc Thạc Sỹ chuyên ngành Business Administration hoặc mảng liên quan.
- 4-5 năm kinh nghiệm mảng thu mua Thức ăn chăn nuôi.
- Giao tiếp tiếng Anh.

CONTACT INFORMATION

Vinh Truong
Email: vinhtruong@tiro.com.vn
Office Phone: 028 39390388
Cell Phone: 0383757794

Apply » Add to saved jobs »
Share this