#2122 - Assistant Training Manager

COMPANY
Company Name       Tiro's client
Industry       F&B
Description       Công ty F&B có hơn 100 nhà hàng khắp cả nước
JOB INFORMATION
Job Title       Assistant Training Manager
Salary       30 - 35 mil VND
Career Level       Team Leader
Job Description       Mục tiêu công việc (Objectives)
• Xây dựng kế hoạch đào tạo cho khối văn phòng chính (MO), nhà máy (COMMI), OPS.
• Đảm bảo kế hoạch đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên, quản lý diễn ra đầy đủ, đúng tiến độ
• Theo dõi và đánh giá năng lực của nhân viên
• Cập nhật chương trình mới, nội dung huấn luyện mới theo từng giai đoạn phù hợp với nhu cầu của học viên
• Xây dựng và phát triển đội ngũ quản lý/lãnh đạo (Talent Pool)
• Thu hút và giữ chân nhân tài thông qua lộ trình nghề nghiệp và huấn luyện cho nhân viên
• Đào tạo, giám sát và quản lý đội ngũ nhân viên
Trách nhiệm công việc (Responsibility)

1. Xây dựng kế hoạch đào tạo cho MO
• Chủ động liên hệ với các Trưởng bộ phận/HRBP để nắm bắt, phân tích nhu cầu đào tạo về năng lực hành vi của nhân viên
• Lập kế hoạch huấn luyện hàng năm/quý các chương trình đào tạo dành cho khối văn phòng chính dựa trên nền tảng bộ năng lực hành vi của công ty và kết quả đánh giá năng lực PA hàng năm của nhân viên
• Lên kế hoạch triển khai các hoạt động khác của bộ phận: BEECOM, giá trị cốt lỗi, …

2. Đảm bảo kế hoạch huấn luyện diễn ra đầy đủ, đúng tiến độ
• Trao đổi với các giảng viên nội bộ/bên ngoài về các nội dung huấn luyện để đánh giá mức độ phù hợp với nhu cầu (nếu có) nhằm mang lại hiệu quả khóa học
• Tổ chức các khóa huấn luyện đúng theo kế hoạch đã đươc duyệt theo năm, theo từng quý
• Thực hiện huấn luyện các khóa đào tạo về năng lực hành vi dành cho nhân viên
• Thực hiện tốt công tác logistic của các khóa huấn luyện theo quy định ngân sách được duyệt (phòng họp, ăn uống, tài liệu, …) cho giảng viên và học viên


• Thực hiện các báo cáo khóa học theo quy định trong SLA
• Lựa chọn các nhà cung cấp (đào tạo) hoặc dịch vụ (ăn uống, phòng họp, …) để tối ưu ngân sách và hiệu quả đào tạo

3. Theo dõi và đánh giá năng lực học viên
• Hướng dẫn học viên, quản lý thực hiện việc áp dụng kiến thức được học trong công việc, đánh giá ứng dụng
• Thực hiện đánh giá, giám sát kết quả đánh giá các khóa học diễn ra theo kế hoạch huấn luyện theo đúng thời gian ứng dụng đã được quy định
• Cập nhật kết quả đánh giá ứng dụng đào tạo của học viên cho quản lý trực tiếp, các Trưởng bộ phận theo đúng thời gian quy định
• Cập nhật dữ liệu đào tạo (training history) cho các trưởng bộ phận hàng tháng thông qua email/ổ đĩa chung
• Phân tích dữ liệu đánh giá ứng dụng đào tạo của học viên và đưa ra ý kiến/giải pháp tiếp theo

4. Cập nhật chương trình mới, nội dung mới
• Cập nhật/thiết kế nội dung các chương trình huấn luyện cho MO hàng năm dựa trên bộ hành vi năng lực để cải tiến chất lượng đào tạo cho nhân viên
• Xây dựng nội dung huấn luyện trực tuyến (e-learning) cho nhân viên MO
• Cập nhật thường xuyên các phương pháp đào tạo, hình thức kiểm tra, đánh giá năng lực nhân viên

5. Xây dựng và phát triển năng lực đội ngũ quản lý/lãnh đạo (talent pool)
• Triển khai và giám sát các chương trình phát triển năng lực hiện có (ELP) cho đội quản lý/lãnh đạo của công ty
• Đề xuất và xây dựng các chương trình phát triển tài năng mới


6. Thu hút và giữ chân nhân tài
• Xây dựng và triển khai lộ trình đào tạo (training roadmap) cho từng vị trí của các phòng ban MO
• Xây dựng và triển khai lộ trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên khối MO
• Hệ thống và chuẩn hóa các chương trình đào tạo (training curriculum) cho khối MO

7. Công tác khác
• Đào tạo, giám sát để phát triển năng lực làm việc cho nhân viên trong bộ phận
• Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận
Function       Learning & Development
Working Location       HoChiMinh
PERSON REQUIREMENT

• Độ tuổi từ 30-35
• Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói rõ ràng
• Tiếng Anh giao tiếp tốt
• Có kiến thức và kinh nghiệm về năng lực hành vi
• Kỹ năng sử dụng tốt: MS Office: Word, Excel, Power Point
• Khả năng quản lý, giao tiếp, phân tích, huấn luyện tốt
• Năng động, tinh thần trách nhiệm cao

Kinh nghiệm (Working Experience)

• Tốt nghiệp Đại học QT Nhân lực, QT Kinh doanh
• Có ít nhất 3-4 năm kinh nghiệm làm vị trí tương đương
• Ưu tiên ứng viên đã từng có kinh nghiệm trong ngành FnB

CONTACT INFORMATION

Ms. Anh
Mobile: 090 678 0369
Email: anhnguyen@tiro.com.vn

Apply » Add to saved jobs »
Share this