#2138 - QA Training Teamleader

COMPANY
Company Name       Tiro's client
Industry       Customer service and Call center
Description       A call center service company
JOB INFORMATION
Job Title       QA Training Teamleader
Salary       15 ml VND
Career Level       Team leader
Job Description       .• Đào tạo nhóm nhân viên quản lí chất lượng cuộc gọi (QA).
• Rà soát và hoàn thiện quy trình chấm điểm, đánh giá chất lượng nhân viên.
• Đánh giá hiệu quả công việc của từng nhân viên QA dựa trên KPI của từng vị trí.
• Đảm bảo chất lượng dịch vụ và phụ trách quá trình đào tạo của dự án.
• Xây dựng và đề xuất ý kiến về các quy trình vận hành để gia tăng mức độ hài lòng của khách hàng.
• Xây dựng, cập nhật các tài liệu đào tạo, giám sát công tác đào tạo tại dự án.
• Xây dựng kế hoạch đào tạo phục vụ cho việc vận hành.
Function       Customer service
Working Location       HoChiMinh
PERSON REQUIREMENT

• Đã từng làm việc tại vị trí Nhân viên quản lí chất lượng cuộc gọi (QA) và có kinh nghiệm trong việc quản lí nhóm.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Ecommerce, Logistic.
• Có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.
• Kỹ năng tổng hợp, phân tích và xây dựng giải pháp cải thiện chất lượng vận hành.
• Khả năng xây dựng giáo trình, tài liệu và lên kế hoạch triển khai các chương trình đào tạo.
• Khả năng truyền đạt dễ hiểu.
• Xây dựng đội nhóm, tư duy tích cực (kỹ năng mềm).

CONTACT INFORMATION

Ms. Chau
Mobile: 078 731 3626
Email: chautruong@tiro.com.vn

Apply » Add to saved jobs »
Share this